lördag, 25 oktober, 2014
S_Tranefeldt
Redan idag vill han möta oss och kalla oss och använda oss som en kanal för sin kärlek.
Sophia Tranefeldt