1857

Budbärarens första årgång. Redan tidigare fanns Missions-Tidning som från och med 1863 övergick till att utges av EFS.