1863

Lantegendomen Johannelund inköps för det nya missionsinstitutet.