1869

Beslut om sjömansmission. Samma år sänds Per Johan Svärd till Konstantinopel.