1904

Karl Cederqvist når fram till Addis Abeba. Efter en tid kunde han bygga detta hus.