Bob och Mary Hopkins från Fresh Expressions (Nya sätt att vara kyrka, fritt översatt) i Storbritannien kommer och inspirerar oss i Hässleholm.