Adjunkt i historisk-praktisk teologi med inriktning själavård och lärare i pastorala profilkurser, 50%

till Johannelunds teologiska högskola

Johannelund grundades 1862 av EFS och har sedan dess haft som uppgift att utbilda präster och missionärer för tjänst i Sverige och internationellt. Sedan 1993 är Johannelund teologisk högskola och bedriver sin verksamhet i Uppsala.

Högskolan har rätt att ge högskoleexamen, kandidatexamen och magister/master examen inom teologi och är ett av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Universitets- och Högskolerådet (UHR) erkänt lärosäte. JTH samverkar även med EFS folkhögskolor kring bibelskola och praxistermin. Eftersom flera lärare och forskare i kollegiet är engagerade i internationella utbyten präglas också  högskolan av en internationell närvaro och medvetenhet.

Verksamheten omfattar idag cirka 250 studenter fördelade på heltidsstudier, deltidsstudier och distansstudier. En dynamisk del av Johannelunds utbildning är själavårdsprogrammet, som de senaste åren har växt både i antal studenter och i storleken på kursutbudet. Vi söker dig som kan gå in i kollegiet och ta ansvar tillsammans med andra lärare för programmets tillväxt och utveckling.

I arbetsuppgifterna ingår:

 • undervisning i bl a själavård i högskolekurser
 • undervisning i pastorala profilkurser och eventuellt bibelskolan
 • administration av pastorala profilkurser och uppdragsutbildningar, m.m.
 • deltagande i Johannelunds kollegiearbete och andaktsliv

Vi ser att du har följande behörighet och önskvärda kvalifikationer:

 • har arbetat som psykoterapeut med själavårdsinriktning
 • har bevisad handledningsförmåga och processkunskap för både grupper och individer
 • har erfarenhet av själavårdande och terapeutiska samtal
 • har undervisningserfarenhet, med goda vitsord från kursvärderingar
 • har bevisad administrativ förmåga
 • är bekväm med en evangelisk luthersk kristendomstolkning för undervisning i pastorala profilkurser
 • har läst minst 180 hp i teologi
 • är prästvigd med erfarenhet av församlingstjänst inom EFS och Svenska kyrkan

Vid tjänstens tillsättning kommer stor vikt att läggas vid sökandes pedagogiska skicklighet och personlig lämplighet. Stor vikt fästs även vid förmågan till samarbete och att skapa god arbetsmiljö.

Omfattning

Tjänstens omfattning är 50 % av heltid. Startdatum är 1 aug 2019 med sex månaders provanställning.

Ansökan

Ansökan innehållande personligt brev, CV inklusive akademiska och pedagogiska meriter samt löneanspråk och tre referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande arbetsgivare. Ansökan ska vara Johannelund tillhanda senast måndagen den 25 mars 2019.

Ansökningar administreras av EFS-kansli och mejlas till linnea.olsson@efs.nu eller skickas till Linnea Olsson, EFS, Box 23001, 750 23 Uppsala

Kontaktperson: James Starr, Johannelunds rektor, james.starr@johannelund.nu
Facklig kontaktperson: Gunilla Bäcks, gunilla.backs@johannelund.nu

Fri prövningsrätt förbehålles.