Ängelholms församling söker två präster

Ängelholms församling är en aktiv, utåtriktad och spännande församling som omfattar fyra kyrkor och tre församlingshem, och ligger i Skånes nordvästra hörn, strax norr om Helsingborg. Här bor ca 22 000 människor i en vacker och trevlig bygd nära skog, hav och storstad med ypperliga kommunikationer, närings- och inte minst idrottsliv. Ungefär 65 % av dessa tillhör Svenska kyrkan.

Vi är 54 anställda inom församlingsverksamhet, förvaltning och kyrkogårdar. En av våra kyrkor, S:t Mikael, är en samarbetskyrka med EFS. Det innebär att det finns en EFS-förening (Föreningen S:t Mikael) med egen styrelse med stort engagemang i kyrkan. S:t Mikael som är en stadsdelskyrka i Södra Ängelholm har stort fokus på musikliv, barn- och familjearbete och mission/internationellt arbete.

Generellt har Ängelholms församling en rik och bred verksamhet – hur mycket vi gör kan du läsa i vår kalender som du når här. Vi har t.ex åtta verksamma körer, omfattande diakoni, ett brett gudstjänstliv och ett rikt pedagogiskt arbete.

I församlingens arbete fokuserar vi på tre bärande idéer: vår uppgift är att göra kristen tro
viktig i människors liv, vi skall ha kul och vara stolta över vårt arbete och vi skall slutligen vara
professionella och transparenta i allt vi gör. Detta genomsyrar allt vårt arbete.

Samarbetskyrkopräst till S:t Mikael

Vill du vara med och bygga vidare på en samarbetskyrka med öppna dörrar, varmt bemötande och tillåtande lekfullhet? Vår samarbetskyrkopräst Sofie har flyttat till Kanarieöarna för tjänst inom SKUT. Därför söker vi hennes ersättare. Vi söker dig som är en öppen person och en god teolog som vill arbeta med fokus på gudstjänst, predikan, undervisning (Alpha) och mission. Vi ser gärna att du har erfarenhet av samarbete mellan EFS och Svenska kyrkan, att du värdesätter, prioriterar och fortsätter att utveckla vårt stora arbete med ideella medarbetare.

I dina arbetsuppgifter kommer ligga såväl traditionella prästuppgifter som gudstjänst, förrättningar, konfirmander och själavård samt att vara sammanhållande i det lilla men väl sammansvetsade arbetslaget i S:t Mikael, dock utan personal- eller budgetansvar. Du kommer vara en nyckelperson i koordineringen mellan Föreningen S:t Mikael inom EFS och Ängelholms församling.

Präst i allmän församlingstjänst

Vår prästkollega Anders har blivit kyrkoherde i Förslöv, så nu söker vi Dig som vill vara med och
bygga Ängelholms församling vidare för framtiden. Du kommer att i samverkan med ett kompetent och engagerat medarbetarlag utveckla och synliggöra församlingen och dess uppdrag i Ängelholm.

Vi söker dig som är en öppen och social person och en god teolog som vill arbeta i ett större arbetslag med fokus på gudstjänst, undervisning och själavård och därtill någon profil.

Arbetsuppgifterna ligger inom gudstjänster och kyrkliga handlingar, konfirmandarbete, själavård och arbete i olika verksamhetsgrupper för alla åldrar och andra församlingsvårdande uppgifter. Vi tror på flexibilitet i utformandet av tjänstens innehåll beroende på vem du är och dina styrkor och önskemål. Är du t ex rätt person kan en anknytning till Ängelholms sjukhus om ca 20 procent vara möjlig, eftersom vi vill förstärka där, men även andra profiler kan vara aktuella.

Kvalifikationer

För båda tjänsterna gäller att du uppfyller alla formella krav för en behörighetsförklaring för en komministertjänst inom Svenska kyrkan. Personlig lämplighet värderas mycket högt.

Arbetstid/Varaktighet

Tillsvidareanställning, 100 %. Start 2020-01-01 eller enligt överenskommelse. Oberoende av tjänst är du anställd av Svenska kyrkan Ängelholm.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas, ange löneanspråk i din ansökan.

Kontakt

Fredrik Höggren, Kyrkoherde, 0431-43 75 31
Gunnel Andersson, ordförande i föreningen S:t Mikael, 0702-0217 56
Fredric Liljeberg, Facklig företrädare KyrkA, 0703-49 26 84

Ansökan

Ansökan skickas till:
angelholm.forsamling@svenskakyrkan.se eller till Ängelholms församling, Box 1079, 262 21
Ängelholm. Var tydlig med vilken av tjänsterna du söker i din ansökan.

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2019-09-06.