Anmälan till Samarbetskyrkan 2.0

Nu kan man anmäla sig till samarbetskyrkokonferensen Samarbetskyrkan 2.0.

Läs mer om konferensen och anmälan på: http://www.efs.nu/samarbetskyrkan-2-0/.