Ansök om medel för flyktingarbete

EFS har tilldelats 550 000 kronor för att stärka de lokala och regionala insatserna för flyktingarna i landet. Som EFS-förening inbjuds ni att söka bidrag ur anslaget. Skicka in er ansökan senast 2016-02-21.

Vid extra regeringssammanträde den 11 december beslutades att ”stärka samfundens kapacitet i pågående insatser för asylsökande och arbete med etablering av nyanlända i den rådande flyktingsituationen. Bidraget ska bland annat användas för att möjliggöra interreligiöst samarbete med anledning av flyktingsituationen. Trossamfunden ska verka för att bidragen så effektivt som möjligt når verksamhet i alla berörda delar av landet. De trossamfund som tilldelas bidrag ska ansvara för att dessa når lokala och regionala verksamheter.”

Bidrag ges till pågående insatser för att stärka dessa nu när trycket blir större på grund av flyktingtillströmningen.

Observera att pengarna enbart får användas till verksamhet med anledning av flyktingsituationen. Det innebär att pengar inte får användas i verksamhet gällande EU-migranter, till exempel romer.

Som EFS-förening inbjuds ni att söka bidrag ur detta anslag. Enklast är att ni fyller ni detta formulär (pdf).

Ansökan skall vara insänd senast 2016-02-21 till p-o.byrskog@efs.nu Medel avser stöd till projekt under 2016 till oktober månads utgång. Redovisning av projekt och projektmedelsanvändning skall göras senast 2016-10-31 till EFS.

Kontakt:

EFS integrationsgrupp
P-O Byrskog: p-o.byrskog@efs.nu, 0722–09 72 25
Paulina Hedman: paulina.hedman@efs.nu
Kersti Karlsson kersti80@gmail.com