Arbeta för EFS

EFS har ca 350 personer anställda som på olika sätt bidrar till att göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd.

Våra anställdas arbetsuppgifter, arbetssituation och arbetsledning är mycket varierande över landet. Ganska ofta är det lokala föreningar och deras styrelse som har arbetsgivaransvar, vilket innebär att det är lekmän som tar hand om personalfrågorna. Vissa har stor kunskap då de jobbar med dessa frågor till vardags, men de flesta har mer begränsad kunskap om arbetsledning och personalansvar. Till hjälp finns personer med ansvar för personalfrågor på distriktsexpeditionerna. Även från EFS riks finns stöd att få.

EFS personalnämnd arbetar kontinuerligt med att uppdatera olika policydokument och material till stöd i personalarbetet. Information och dokument ska finnas tillgängliga på EFS hemsida för att underlätta arbetet som arbetsledare och arbetsgivare på alla nivåer i EFS.

EFS personalnämnd september 2016

I EFS personalnämnd ingår:

Helena Nowachek (Lund)
Barbro Jonsson (Örebro)
Stefan Nordström (företrädare för Vision ekumeniska)
Annika W Gunnarsson (Ekonomi- och personalchef EFS kansli)
Kerstin Oderhem (EFS ledningsgrupp)
Britt-Marie Rosén (Personalkamrer EFS kansli)
Olov Sjöström (Flarken, Ånäset)
Sara Norlander (Kalmar)

EFS som arbetsgivare

Som arbetsgivare i EFS kan du få stöd och hjälp i olika frågor av distriktsexpeditionerna, riks och styrelsens personalnämnd, där det finns personer som har kunskap och erfarenhet av personalfrågor.

På årskonferensen 2013 hölls en nätverksträff med rubriken “Den goda arbetsgivaren” och materialet finns här: Nätverksträff konferensen 2013

Arbeta som präst

Om du vill bli präst i EFS finns det några viktiga saker att känna till: Det finns bara ett prästämbete i Svenska Kyrkan. De som prästvigs för Svenska Kyrkan och EFS vigs tillsammans i respektive stift. Om du går på Johannelunds teologiska högskola ges regelbunden information om prästantagning.

Processen fram till vigning för tjänst i EFS innehåller:

Förberedelse

Utbildning, praktik och EFS erfarenhet. Har du liten EFS erfarenhet kan du behöva göra extra EFS praktik. Har du inte svenska som modersmål måste du ha språkkunskaper i svenska motsvarande högskolekompetens (TISUS-test eller SFI utbildning D-nivå).

Antagningsprocess

Efter att du skickat in intresseanmälan för tjänst som präst i EFS inleds din antagningsprocess. Du sänder också intyg på alla dina högskolestudier till oss. Antagningsprocessen tar ett till ett och ett halvt och behöver därför påbörjas i god tid, gärna under det första studieåret. Processen omfattar i huvudsak följande moment:

  • Fyra samtal med tilldelad kontaktperson, en av EFS distriktsföreståndare.
  • Intervju med intervjugrupp utifrån perspektiven: Prästrollen, teologi och personlig lämplighet
  • EFS dygn med information om EFS arv, nutid och vision
  • Enskilt samtal med missionsföreståndaren
  • Närvaro på Stiftelseträffar ca var 5-6 vecka.
  • samt förstås att du fullföljer de akademiska och pastorala profilkurser vid Johannelunds teologiska högskola som åläggs. Det normala är att du ska ta 180 hp teol. kand. examen samt 60 hp församlings och missionsinriktade studier (4:e året).

Till grund för antagning om lämplighet för tjänst i EFS ligger samtliga moment inklusive praktikrapporter. Beslut fattas av EFS styrelse efter rekommendation av EFS antagningsråd. Antagningsbesked samt godkännande av EFS missionsföreståndare krävs för att påbörja den avslutande praxisterminen på Johannelunds teologiska högskola. Praxis kommer att ges ca. vartannat år.

När tjänst erhållits fattar EFS styrelse beslut om att anhålla om vigning i aktuellt stift. Därefter slutförs kontakterna med biskop och domkapitel inför vigningen. Under det första året som präst får du stöd i din uppgift av en mentor.

Vill du arbeta som missionär för EFS?