Arbeta som präst

Arbeta som präst

Om du vill bli präst i EFS finns det några viktiga saker att känna till: Det finns bara ett prästämbete i Svenska Kyrkan. De som prästvigs för Svenska Kyrkan och EFS vigs tillsammans i respektive stift. Om du går på Johannelunds teologiska högskola ges regelbunden information om prästantagning.

Processen fram till vigning för tjänst i EFS innehåller:

Förberedelse
Utbildning, praktik och EFS erfarenhet.

Antagningsprocess
Efter att du skickat in intresseanmälan för tjänst som präst i EFS tillsammans med ett personligt brev inleds din antagningsprocess. Den tar minst ett år och behöver därför påbörjas i god tid, gärna under det första studieåret. Processen omfattar följande moment.

  • Fyra samtal med tilldelad kontaktperson, en av EFS distriktsföreståndare.
  • Intervju med intervjugrupp utifrån perspektiven: Prästrollen, teologi och personlig lämplighet
  • EFS dygn med information om EFS arv, nutid och vision
  • Enskilt samtal med missionsföreståndaren

Till grund för antagning om lämplighet för tjänst i EFS ligger samtliga moment inklusive praktikrapport. Beslut fattas av EFS styrelse efter rekommendation av EFS antagningsråd. Antagningsbesked krävs för att påbörja det avslutande praxisterminen på Johannelunds teologiska högskola. När tjänst erhållits fattar EFS styrelse beslut om att anhålla om vigning i aktuellt stift. Därefter slutförs kontakterna med biskop och domkapitel inför vigningen. Under det första året som präst får du stöd i din uppgift av en mentor.

Intresseanmälan
För att starta antagningsprocess skickas intresseanmälan tillsammans med ett personligt brev in till EFS antagning. I brevet skall den intresserade presentera sig själv, sin bakgrund samt sina motiv för och tankar om att bli präst inom EFS.

EFS antagning
Box 23001
750 23 Uppsala

Länk till intresseanmälan