Åredalens folkhögskola söker rektor

Eftersom vår nuvarande rektor fått annan ledartjänst. Vi önskar att du som söker har goda ledaregenskaper och är intresserad av att arbeta med lednings- och utvecklingsarbete i en expansiv och spännande folkhögskolemiljö i Åredalen. Som skolans företrädare har du ett strategiskt arbetsgivar- och ledningsansvar för skolans samlade verksamheter men också ett ansvar att marknadsföra och synliggöra utbildningsformen folkhögskola. Gå gärna in på hemsidans olika flikar så kan du läsa mer: http://aredalensfhsk.se/.

Önskvärda kvalifikationer är att:

  • ha kännedom om EFS och kan anta utmaningen att leda en folkhögskola med kristen profil och dela skolans värdegrund,
  • ha dokumenterad god samarbets- och ledarförmåga,
  • vara lyhörd, tydlig i ledning, styrning, delegering och kommunikation,
  • i samverkan kunna utveckla visioner och sätta upp, tydliggöra och följa upp
satta mål i relation till skolans måldokument och uppdrag (Måldokumentet 
hittar du under OM SKOLAN/Huvudman),
  • ha utbildningsbakgrund, gärna med erfarenhet som skolledare eller rektor,
  • kunna skapa förutsättningar för samverkan och dialog såväl inom den egna organisationen som med myndigheter och organisationer utanför folkhögskolan,
  • tillsammans med medarbetare och kursdeltagare medverka i utvecklingen av hela verksamheten för att möta nutida och framtida utmaningar,
  • vara mer av en visionär än en förvaltare.

Erfarenhet av kyrklig verksamhet och/eller pedagogiskt ledarskap är meriterande. Åredalens Folkhögskola drivs av Föreningen Åredalens Folkhögskola i nära anslutning till EFS (Evangeliska Fosterlands Stiftelsen, en missionsrörelse i Svenska kyrkan) och Härnösands stift.

Folkhögskolan ligger högt belägen vid Indalsälven, ovanför Ristafallet, ca 17 km öster om Åre. Skolan har ett brett kursutbud inom främst fjäll- och friluftsliv, tro- livs- och internationella frågor samt konst och skapande. (Se mer under Utbildningar och övriga kurser). Vi erbjuder även utbildningar för nyanlända som vill lära sig svenska språket och hur svenska samhället fungerar. Skolan har SFI-behörighet.

Totalt har skolan c:a 130 kursdeltagare på långa kurser samt c:a 25 engagerade med- arbetare. Vår matsal är KRAV-certifierad med två stjärnor. Läs mer på KRAV:s hemsida. 
För mer information kontakta folkhögskolans ordförande Jan-Olof Hemmingsson, tel. 070-205 89 07.

Personalrepresentanter: Hans Bolin, tel. 070-279 29 30 och Matthias Bengtsson, tel. 0647-66 55 14.

Välkommen med din kompletta ansökan inkl. CV gärna via E-post på rekrytering@aredalensfhsk.se eller via brev till Åredalens Folkhögskola, 
Hålland 290, 837 96 Undersåker, senast 2018-03-16.