Årsrapporten 2016

Viktigt förtydligande: ”Antal olika personer” som räknas ut i C-delen på Årsrapporten ska göras som tidigare år, även om det kan uppfattas på annat sätt i pappersversionen. Ange alltså antal olika personer som finns i A, C1 och C2. De personer som räknas i summan får bara vara medräknade en gång, det är inte en ren summering av antalet EFS-medlemmar (A-delen) och antal olika personer i C1 och C2-delen.

För mer info läs Anvisningar till Årsrapportens statistikdel för webben. (uppdaterad 2017-01-01).

Statistiken ska vara inlämnad senast den 20 januari 2017.

Ekonomirapporten ska vara inlämnad senast den 1 februari 2017.

Det är dags att rapportera vad ni har gjort i er förening under 2016. Detta gör ni via http://efsriks.meridium.se. Användarnamn och lösenord finns på utskickad pappersversion.

Rejäla förändringar ska underlätta registrering

Förra året skedde rejäla förändringar i blanketterna, detta för att underlätta registreringen för föreningarna samt att de mer ska likna blanketterna från SST (Statens stöd till trossamfund). I år är förändringen 6-25 år är ändrat till 7-25 år. Det är därför viktigt att ni läser instruktionerna innan ni fyller i den. Utförlig information finns i filerna i högerspalten, Till hjälp finns en excelfil som förenklar summeringen av antalet deltagare i C-delen.

Skärpta regler

SST har skärpt sina regler när det gäller uppgifterna som ligger till grund för vår ansökan om statsbidrag. Numera måste en firmatecknare garantera att de uppgifter föreningen lämnar in är korrekta. Information om detta samt kod står i det mejl eller brev som skickats till alla ordförande.

Webregistrering

För att uppfylla SST:s krav har vi en signering av statistikredovisningen på webben. Det finns två sätt att göra signeringen på:

  1. Ordförande signerar själv statistikrapporten på webben efter att alla uppgifter är ifyllda av ordförande själv eller annan person.
  2. Ordförande överlämnar koden till någon den har förtroende för som fyller i rapporten och signerar på webben.

I och med att årsrapporten är signerad med denna kod garanterar ordförande att de uppgifter som skickats in via webben är korrekta.

När registreringen av årsrapporten är klar meddelar ni detta till er distriktsexpedition.

EFS Norrbotten: info@efsnorrbotten.nu

EFS Västerbotten: efs@efsvasterbotten.se

EFS Mittnorrland: info@efsmittnorrland.se

EFS Mittsverige:  matias.savilahti@efsmittsverige.org

EFS Västsverige: exp@efsvast.se

EFS Sydöst: sydost@efs.nu

EFS Sydsverige: info@efssyd.org

Registrering via pappersblankett

Om statistiken inte signeras på webben måste årsrapporten skickas in till distriktet och vara underskriven av ordförande och kassör/revisor. Användarnamn och lösenord finns på utskickad pappersversion.

Funderingar?

Om ni har frågor kontaktar ni er distriktsexpedition.

EFS distrikt

Vid tekniska problem

Om du inte kommer in på årsrapporten trots rätt användarnamn och lösenord prova med något av följande:

  1. Stäng ner webbläsaren och börja om från början.
  2. Gå ur inloggningssidan och gå in genom att själv i adressfälten skriva http://efsriks.meridium.se
  3. Om du inte kan läsa instruktionen kan det bero på att du saknar Acrobat Reader eller att du har en gammal version som behöver uppdateras.

Om inte detta fungerar så hör av dig till Elle Kristiansson på elle.kristiansson@efs.nu med namn och telefonnummer så besvarar hon dina frågor så fort hon kan.

Tack!

Tack för allt arbete ni lägger ner på årsrapporteringen. 2016 gav dessa drygt 3,2 miljoner kronor till EFS. 10 procent stannade på EFS riks och resten fördelades till föreningarna.

Registrera årsrapporten här >>

Hur fyller jag i blanketten?

Filerna nedan ger på olika sätt information om hur statistikrapporten ska fyllas i.

Anvisningar till Årsrapportens statistikdel för webben (uppdaterad 2017-01-01)

Frågor till årsrapportens statistikdel 2016

• Ifylld årsrapport inkl förklaringar

• Info D-delen o signering 2016

Excelfilerna nedan hjälper dig att summera B-delen ner till C-delen.

B-delen med summerings hjälp för C-delen

Summeringshjälp C-delen Statistikrapporten 2016

 

Tappat bort din blankett?

Om du har tappat bort din årsredovisningsblankett och inte kan registrera dig via webbplatsen kan du skriva ut dokumentet nedan (.pdf). Fyll i dokumentet och skicka in det till din distriktsexpedition.

• Statistikblanketten 2016

• Ekonomiblanketten 2016