Barn i alla länder

11 februari-4 mars är det kampanjveckor för Barn i alla länder (BIAL). I Tanzania finns två BIAL-missionärer för att stärka barnperspektivet i kyrkans verksamhet. I Eritrea får barn på landsbygden möjlighet att gå i skolan. I Mellanöstern och Nordafrika kan barn på flykt se utbildningsprogram med kärnämnen på TV. Din gåva ger fler barn möjlighet till liv i trygghet, med god hälsa och utbildning.

Lärjungarna som följde Jesus frågade honom vem som är störst i himmelriket. Jesus kallade då till sig ett barn och sa att de som gör sig själva små som det barnet är störst i himmelriket. Strax därefter kom folk till Jesus med barn. Lärjungarna verkade redan ha glömt vad Jesus sagt och de visade bort barnen. Men Jesus lät barnen komma – himmelriket tillhör ju sådana som dem!

Genom Barn i alla länder, BIAL, vill EFS och Salt räkna med barnen i missionsuppdraget. I söndagsskolor och annan barnverksamhet kan ledare och barn tillsammans med församlingen upptäcka och öva sig i missionsuppdraget. Med ett världsvitt perspektiv på tro, kyrkans liv och barns olika livsförhållanden i världen, både uppmuntras och utmanas vi i vad det är att leva ett missionellt liv där Guds rike får växa i Sverige och i hela världen.

I söndagsskolmaterialet SKATTEN – på äventyr med Gud ges barnen genom BIAL kunskap om barns rättigheter, BIAL-projekten i EFS systerkyrkor och barns situation i olika länder. I missionsprojektet, som detta läsår har temat ”Barn i Tanzania” kan barnen bli delaktiga genom konkreta uppgifter såsom förbön, spännande kunskap och insamling.

”Under hösten samlade söndagsskolbarnen i EFS i Örkelljunga in kollekt till BIAL på våra SKATTEN-samlingar. Barnen gjorde även en missionsshop där de sålde för ca 1000 kr till höstens missionsprojekt. Barnen fann en stor glädje i insamlingsprojektet och arbetade hårt för att få in pengar.”

– Susanne Sjödahl, ansvarig barn- och ungdomsarbetet i EFS-kyrkan i Örkelljunga

BIAL vill stärka det kristna missionsarbetet för och tillsammans med barn i Sverige och hos EFS systerkyrkor och partners. Barnen är förebilder i missionen, just som Jesus lyfter fram barnen i talet om lärjungaskap och Guds rike, och deras engagemang smittar av sig! Var med och ge till BIAL, för barns engagemang i Sverige och för alla barns rätt till liv, hälsa, fred och utbildning.

Sofia Svensson
BIAL-inspiratör

Ge en gåva till Barn i alla länder