Besök av en missionär i sommar?

Flera av EFS missionärer kommer att vara på besök i Sverige under sommaren (ca 15 juni-15 aug) och kan i mån av tid och efter överens­kommelse besöka föreningar och berätta om sitt arbete och ge aktuell missionsinformation.

Missionärerna tar inget arvode för besök, men reseersättning betalas till EFS riks, 2000 kr oavsett var i landet samlingen äger rum.

Samtliga missionärer kommer vara hemma i sommar förutom Ulf Ekängen. Han är hemma i Sverige nu men åker tillbaka till Tanzania den 24 maj. 

För mer information och bokning kontakta respektive missionär http://www.efs.nu/missionarer/