Kategori: Årsmöte

 • Årsmöte Aktuellt

  Styrelsekandidater EFS årsmöte 2018

  Presentationer av de kandidater valberedningen och Salt nominerat till EFS styrelse finns nu upplagda på årskonferensens webbplats.

 • Årsmöte Aktuellt

  Information om EFS och Salts årskonferens

  Snart öppnar anmälan till EFS och Salts årskonferens i Luleå 10-13 maj, 2018. Anmälan kommer att finnas på konferens.efs.nu. Redan nu kan ni gå in på sidan och läsa mer om ungdomarnas konferens och barnens konferens.

 • Årsmöte Aktuellt

  Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

  Se redovisningen som PDF-dokument via länken nedan. EFS årsredovisning 2016 – Komplett

 • Årsmöte Aktuellt

  Stadgeproposition till EFS årsmöte 2018 om beräkning av antal ombud vid EFS årsmöte

  Stadgeproposition till EFS årsmöte 2018 om beräkning av antal ombud vid EFS årsmöte. Propositionen kan läsas som PDF-dokument via länken nedan. Stadgeproposition till EFS årsmöte 2018 om beräkning av antal ombud vid EFS årsmöte

 • Årsmöte Aktuellt

  Kallelse till EFS årsmöte 2018

  Härmed kallas till årsmöte lördag den 12 maj, EFS årskonferens hålls i Luleå den 10-13 maj 2018. Enligt EFS stadgar ska motioner till årsmötet inges till EFS styrelse senast fyra månader före årsmötet. Gäller motion stadgeändring ska den inges senast sex månader före årsmötet. Styrelsen ska avge yttrande över varje motion. Rätt att väcka motion […]