Kategori: Årsmöte

 • Årsmöte Aktuellt

  Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

  Se redovisningen som PDF-dokument via länken nedan. EFS årsredovisning 2016 – Komplett

 • Årsmöte Aktuellt

  Stadgeproposition om beräkning av antal ombud vid EFS årsmöte

  Proposition till ändring av stadgeproposition om beräkning av antal ombud vid EFS årsmöte 2018. Propositionen kan läsas som PDF-dokument via länken nedan. Stadgeproposition Beräkning av ombud EFS årsmöte 2018

 • Årsmöte Aktuellt

  Kallelse till EFS årsmöte 2018

  Härmed kallas till årsmöte lördag den 12 maj, EFS årskonferens hålls i Luleå den 10-13 maj 2018. Enligt EFS stadgar ska motioner till årsmötet inges till EFS styrelse senast fyra månader före årsmötet. Gäller motion stadgeändring ska den inges senast sex månader före årsmötet. Styrelsen ska avge yttrande över varje motion. Rätt att väcka motion […]