Kategori: EFS-shoppen

  • En efterlängtad debut av Magnus Persson

    En efterlängtad bok som både skildrar en personlig resa och kyrkans ständiga behov av att återvända till sitt centrum. Magnus Persson målar här upp en vision av en kyrka som reser sig ur sin deformation, inte på grund av innovation, utan genom reformation.

  • Lär dig tänka lutherskt idag

    Teologen Tomas Nygren sätter ord på reformationens budskap i vår vardag. Detta är inte bara ytterligare en bok om Luther – den är skriven för att utforska, tolka och återigen tänka, likt Luther gjorde, på kyrkans och Kristi kallelse i vår egen tid.

  • Välkommen till vår bokshop

    Letar du efter bra, uppbygglig och intressant läsning? Bland våra senaste böcker hittar du en stor mångfald av kyrko­historiska skildringar, teologisk fördjupning och undervisning om kyrka och lärjungaskap.