Kategori: Johannelund

  • Johannelund Aktuellt

    Johannelund får examinera på högre nivå

    Vi har fått glädjande nyheter! Regeringen har bestämt att Johannelunds teologiska högskola nu, utöver kandidatexamen, även får utfärda examen i teologi på magister- och masternivå. Utbildningsdepartementet skriver: Regeringen beslutar med stöd av lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina att Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen […] får tillstånd att genom Johannelunds teologiska högskola utfärda magisterexamen i teologi […]

  • Rosenius 1816-2016 – symposium på Johannelund

    Kyrkohistoriskt symposium på Johannelunds teologiska högskola, Uppsala, 3-4 februari 2016 på 200 års-dagen av Rosenii födelse