Kategori: Nyheter

 • Organisationsförslag på remiss

  Nu finns förslagen på ny organisation för EFS respektive Salt ute för remiss. Det nya organisationsförslaget presenterades under EFS och Salts årskonferens i Södertälje, du kan se genomgången på EFS Play – Årsmöte del 3  och powerpointpresentationen kan du ladda ner här. Nu kan du ge respons på organisationsförslaget via ett webbaserat svarsformulär som finns […]

 • Nu kan du spara i Humanfond utan avgift

  Swedbank tar bort avgiften i Humanfond. Nu kan du fondspara, låta hjärtat vara med och stötta EFS mission utan kostnad.

 • Försening på minnesblad vecka 43

  På grund av hög arbetsbelastning samt utbildning kan vi inte garantera att minnes- och hyllningsblad kommer fram under vecka 43. Om du vill vara säker på att hyllnings- eller minnesbladet kommer fram i tid kan du skriva ut på www.efs.nu/ minne-och-hyllningsgava.

 • Nyheter

  Kallelse till EFS årsmöte 2017

  Härmed kallas till årsmöte måndag den 5 juni, EFS årskonferens hålls i Alingsås den 3-6 juni 2017. Enligt EFS stadgar ska motioner till årsmötet inges till EFS styrelse senast fyra månader före årsmötet. Gäller motion stadgeändring ska den inges senast sex månader före årsmötet. Styrelsen ska avge yttrande över varje motion. Rätt att väcka motion […]

 • Nyheter

  Missionsföreståndare Stefan Holmström om påvebesöket

  ”Vi har en bra ekumenik på nationellt ledarplan i Sverige, en bredare ekumenik än i många andra länder faktiskt."

 • Nyheter

  En ny generation missionärer

  Salt - EFS barn och ungdomsverksamhet söker sponsorer.

 • Nyheter

  Tyck till på EFS årsmöte 2017

  EFS årskonferens med årsmöte 2017 hålls i Alingsås den 3-6 juni.   Motioner till EFS årsmöte den 5 juni Motion lämnas fyra månader före årsmötet till EFS styrelse, senast den 6 februari 2017. Styrelsen avger yttrande över varje motion, de finns tillgängligt senast den 8 maj i EFS huvudorgan. Motion rörande stadgeändring ska EFS styrelse […]

 • null

  En klar vägvisare

  Stöd Trettondedagsinsamlingen och hjälp oss att fullgöra det missionsuppdrag vi fått, i flyktingläger i Kurdistan, bland föräldralösa barn i Etiopien, med kvinnoprojekt i Eritrea och allt annat vi gör.

 • Ny distriktsföreståndare i Syd

  Håkan Lindberg är från och med 1 januari 2016 ny ordinarie distriktsföreståndare för EFS Sydsverige.

 • Inbjudan till EFS-föreningar om att ansöka om medel för flyktingarbete

  EFS har tilldelats 550 000 kronor för att stärka de lokala och regionala insatserna för flyktingarna i landet. Som EFS-förening inbjuds ni att söka bidrag ur anslaget. Ankom med ansökan senast 2016-02-21.