Dags att söka fortbildningsstipendier

Stockholms Kristliga Ynglingaförening (SKY) utlyser fortbildningsstipendier för läsåret 2019/2020.

Stiftelsen vill genom stipendier ekonomiskt stödja dem som genom fortbildning vill förkovra sig för fortsatt tjänst i kristen verksamhet. Stipendiet är till för medlemmar av och verksamma inom EFS och Equmeniakyrkan och sökande bör ha genomgått utbildning till pastor, missionär, diakon, kyrkomusiker eller annan relevant utbildning.

Mer information hittar du på: http://www.skysf.se.