till Sörböle kyrka, Skellefteå, EFS Västerbotten

Inför hösten söker vi en diakon/diakoniassistent då vår nuvarande diakoniassistent skall vara tjänstledig. Vikariatet sträcker sig fram till sommaren 2017. Du blir en del av ett kompetent och kreativt arbetslag bestående av präst, ungdomskonsulent, musiker och vaktmästare, i en kyrka som har goda relationer till skolor och andra aktörer i närområdet. Vi söker dig som har ett stort hjärta för diakoni och som är intresserad av den praktiska omsorgen om medmänniskan i livets olika situationer.

Sörböle kyrka är en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan i Skellefteå landsförsamling. EFS-föreningen ansvarar för verksamheten som bedrivs både av anställda och frivilliga medarbetare. Diakonen har en betydelsefull funktion i både vardags- och helgarbetet och fungerar som ledare för det diakonala arbetet, handledare för olika grupperingar av frivilliga, en slags ”spindel i nätet” där uppgifterna har stor variation. I samråd med övriga i arbetslaget planeras de olika aktiviteterna (i och utanför kyrkan) utifrån verksamhetens mål. Visst arbete för EFS Västerbottens gemensamma verksamhet ingår också.

Vi förväntar oss att du har en personlig kristen tro. Vi beaktar såväl personlig som formell kompetens vid tillsättning av tjänsten. Stor vikt läggs på lämplighet. Lönenivå enligt Vision-ekumeniska. Ange löneanspråk.

Upplysningar om tjänsten lämnas av Anna-Karin Westman (ordförande för Sörböle EFS) 076-108 78 73, Catharina Stenlund (diakon) 0910-78 79 72, Lotten Markström (personalhandläggare EFS Västerbotten) 090-12 58 75, Karin Widman (facklig representant) 0910-71 31 59.

Sänd din ansökan senast 18 maj till EFS Västerbotten, Vasagatan 17, 903 29 Umeå eller till lotten.markstrom@efsvasterbotten.se.