Distriktsföreståndare till EFS Västerbotten

EFS söker distriktsföreståndare till EFS i Västerbotten som är en sammanslutning av ca 100 EFS-föreningar med totalt 3 300 medlemmar. Vi söker dig som är en driven och lyhörd ledare som vill inspirera, samla och utveckla distriktet, inte minst kring nya sätt att vara kyrka, där nya mötesplatser för evangeliet skapas. Läs mer i annonsen.

EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med betoning på den personliga tron, mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. EFS vision är att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd. Därför lägger vi stor vikt vid varje människas behov av en personlig tro på Jesus Kristus och betonar enskilda människors möjligheter att växa och utvecklas i tron. Vi vill verka för en kyrka som bärs av mångas engagemang och delaktighet.

Vi söker distriktsföreståndare till EFS Västerbotten

EFS står inför stora utmaningar och möjligheter i framtiden. Som ledare för det största av de sju distrikten har du en nyckelroll i detta spännande och strategiska arbete. Du är med och utvecklar EFS som missionsrörelse där samarbetet med Luleå Stift och Svenska kyrkan liksom det ekumeniska arbetet är viktiga delar. Du är en viktig förbindelselänk mellan riks-, distrikts- och lokalnivå i hela EFS-rörelsen och ingår även i EFS ledningsgrupp.

EFS Västerbotten är en sammanslutning av ca 100 EFS-föreningar i Västerbotten med totalt 3 300 medlemmar. I den verksamhet som bedrivs, genom små och stora stads- och landsortsföreningar och nio samarbetskyrkor, deltar 12 800 personer. Du kommer in i en väl fungerande distriktsorganisation vars uppdrag är att svara för personal och gemensam ekonomisk förvaltning, att förverkliga ett omfattande distriktsgemensamt barn- och ungdomsarbete samt att stödja föreningarna i deras utvecklingsarbete där samverkan med församlingar och stift utgör en viktig del. Distriktets kansli med sju anställda är placerat i Umeå.

Vi söker dig som är en driven och lyhörd ledare som vill inspirera, samla och utveckla distriktet, inte minst kring nya sätt att vara kyrka, där nya mötesplatser för evangeliet skapas. Du har lätt för att skapa förtroendefulla kontakter med såväl föreningar och medlemmar som medarbetare, frivilligledare och andra som du kommer att möta i detta arbete. Tidigare erfarenhet av arbetsledande uppgifter är önskvärd. Du bör ha minst treårig prästutbildning på Johannelunds teologiska högskola eller likvärdig utbildning, vara prästvigd och ha god kunskap om EFS. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Körkort och tillgång till bil är nödvändigt. Tjänsten är en tillsvidaretjänst.
Tillträde 15 augusti 2017 eller enligt överenskommelse.
För anställningen gäller avtalet mellan Arbetsgivaralliansen och Vision Ekumeniska. Vi förbehåller oss fri prövningsrätt.

Upplysningar om tjänsten lämnas av

missionsföreståndare Stefan Holmström 018-169852 eller distriktsordförande Hans Jakobsson 070-3948975. Facklig representant är Stefan Nordström 073-5417782.

Vi vill ha din ansökan senast 31 maj 2017.

Ansökan, CV och personligt brev och eventuella löneanspråk, skickas till EFS, Britt-Marie Rosén, Box 23001, 750 23 Uppsala. E-post: brittmarie.rosen@efs.nu