EFS distrikt

EFS är indelat i sju geografiska distrikt: NorrbottenVästerbottenMittnorrlandMittsverigeVästsverigeSydöst-Sverige och Sydsverige.

På distriktsnivå hanteras uppgifter som den enskilda föreningen inte har resurser att klara själv eller som det är effektivare att göra tillsammans. Varje distrikt har en expedition som sköter det löpande arbetet. Expeditionen leds av en distriktsföreståndare som är anställd av EFS riksorganisation.

Kontakt

EFS Norrbotten

http://www.efsnorrbotten.nu

EFS Norrbotten

Besöksadress:
Stationsgatan 40, Luleå

Postadress:
Box 942
971 28 LULEÅ

Tel: 0920-26 49 90
E-post: info@efsnorrbotten.nu

Bankgiro: 405-0860

EFS Västerbotten

http://efsvasterbotten.se

EFS Västerbotten

Postadress: Vasagatan 17, 903 29 Umeå
Telefon: 090-12 58 10 Telefax: 090-12 58 97
E-post: efs(a)efsvasterbotten.se för allmänna ärenden och
info(a)efsvasterbotten.se för informationsfrågor och webbplats. I övrigt mejla respektive tjänsteman.

EFS Mittnorrland

http://www.efsmittnorrland.se

EFS Mittnorrland
Lasarettsgatan 9
891 33 Örnsköldsvik

Tel: 0660-159 84
E-post: info@efsmittnorrland

Hemsida: efsmittnorrland.se
Facebook: EFS Mittorrland
Bankgiro: 5099-2510

Expeditionens öppet- och telefontider:
Måndag – Torsdag 10:00 – 12:00

EFS Mittsverige

http://www.efsmittsverige.org

EFS Mittsverige
Rehnsgatan 20 1tr
113 57 Stockholm

Telefon: 08–441 85 20
Fax: 08–551 104 20
E-post: fornamn.efternamn@efsmittsverige.org eller info@efsmittsverige.org.

EFS Mittsveriges Bankgiro: 473–3150
EFS Mittsveriges Plusgiro: 1 31 31–8
EFS Mittsveriges swish-nummer: 123–029 41 08

EFS Västsverige

http://www.efsvast.se

EFS Västsverige
Hjälmareds allé 24
441 95  ALINGSÅS

Tel: 033 10 31 71
E-post: exp@efsvast.se

EFS Sydöst

http://efssydost.se

EFS Sydöst
Arabygatan 44
352 36 VÄXJÖ

Magnus Widholm – Regional missionsledare
Personlig e-post: magnus.widholm#efs.nu
Arbete: 018-16 99 10
Mobil: Till SMS 072-745 52 08

EFS i Sydsverige

http://efssyd.org/

EFS i Sydsverige
Vallgatan 9
281 31 Hässleholm

Telefon: 0451 – 38 80 70