EFS missionsförening i Lötenkyrkan söker en barn- och ungdomsledare 50 – 75%

EFS missionsförening i Lötenkyrkan söker en barn- och ungdomsledare 50 – 75% i en projekttjänst från 15 augusti 2018 till 15 juni 2019.

Om tjänsten

Vi söker dig som vill hjälpa barn och unga att leva nära Jesus och vara med att utveckla arbetet under ett år.

Du kommer att arbeta med barn- och ungdomsgrupper i Lötenkyrkan (organiserade genom Salt, barn och unga i EFS) genom att hålla kontakt med ledare, gå in och vara med i en del av grupperna, samt arbeta med det ungdomsteam vi förhoppningsvis kommer att ha på plats under läsåret.

Eftersom en hel del av arbetstiden ligger på kvällar och helger finns goda möjligheter att kombinera halvtiden med exempelvis (deltids)studier.

Du blir anställd av EFS missionsförening i Lötenkyrkan och blir en del av det arbetslag som finns i Lötenkyrkan. Lötenkyrkan är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS. Det innebär att du kommer att relatera både till EFS och Svenska kyrkan. Lön enligt avtal.

Kontakt

Om du vill veta mer – kontakta missionsföreningens ordförande Tomas Nygren, tel 0701 421 232.

Ansökan

Sista ansökningsdag 15 juni – men hör gärna av dig tidigare! Ansökan mejlas till tomasnygren@yahoo.se.


Lötenkyrkans vision:

Med Jesus Kristus i centrum vill Lötenkyrkan erbjuda öppenhet, delaktighet och gemenskap där människor kommer till tro och Guds rike växer.