EFS Norrbotten – Fortbildning

Fortbildningspolicy

EFS Norrbotten avsätter årligen medel för personalens fortbildning. Bidrag till fortbildning ansöks hos PAU som beslutar i frågan. Vid fortbildning och konferenser får anställd rapportera max 8 arbetstimmar per dag.

Fortbildningspolicy

PK-träffar

Under terminstid samlas präster och konsulenter den tredje onsdagen i månaden till PK-träff. Varannan träff hålls på distriktsexpeditionen och varannan på Storstrand eller på annan plats.

Personalträffar

Ungefär två gånger per år hålls personaldagar för hela personalen.