EFS nyplanteringsarbete

EFS Nyplanteringsarbete

I EFS idag finns en allt större längtan efter att blåsa liv i den pionjäranda som en gång formade rörelsen. EFS är en rörelse som fungerar i många olika typer av föreningar. Denna mångfald är mycket positiv. Vår önskan är därför att de existerande strukturerna skall knoppa av sig, samt att vi ska få nya gemenskaper som ännu är okända för oss.

Syftet med vårt nyplanteringsarbete är att vi genom nya sätt att vara kyrka kan få dela evangeliet med nya människor. Därför är mångfalden inom EFS vår styrka och vår möjlighet att få komplettera varandra och därigenom nå fler. Vi har till vår hjälp ett antal olika kurser, träningar, material och också en fond där det finns möjlighet att söka medel ur.

Träning för pionjärer (f.d. EFS Mentorsprogram)

Träning för pionjärer är en teoretisk kurs för indivder som tror sig ha en nyplanteringskallelse men som ännu inte har kommit igång. Under 4 träffar under ett år går vi igenom olika ämnen relaterade till nyplantering såsom vision, värderingar, arbete i team, ledarskap, evangelisation, lärjungaskap och olika sätta att starta och struktera en lokal gemenskap. Kursen startar i januari varje år och träffarna är på olika håll i Sverige och med en studieresa till London och vi har 12 platser.

M4

M4 är en praktisk träning och handledning för nyplanteringsteam som är i ett uppstartsskede. M4 utgår från missionsbefallningen och består av fyra moduler: Master, Mission, Multiplication och Movement och startar i oktober varje år. Vi träffas fre-lör en gång/termin under fyra terminer och varje grupp får en coach som hjälper dem emellan kurstillfällena. M4 används i ett tiotal länder och EFS team är tillsammans med team från EFK, Equmeniakyrkan och Alliansmissionen under kurstillfällena.

Mer info om M4 finns på:
www2.pionjär.nu/m4-sverige
m4europe.com

Pionjärfonden

Pionjärfonden finns för att kunna hjälpa nystartade sammanhang ekonomiskt. Pionjärfonden kan stötta i personal- och lokalkostnader och i max tre år. Här är det viktigt att arbetet är så pass stort att lokal och/eller anställning anses motiverat och att det är ett nystartsarbete. Ansökning sker löpande under året och formellt beslut tas av EFS styrelse.