EFS söker kanslichef 100 %

EFS är en självständig missionsorganisation i Svenska kyrkan med betoning på personlig kristen tro, gemenskap, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Vår vision är: Jesus Kristus – känd, trodd, älskad och efterföljd. EFS arbetar i samverkan med vår barn- och ungdomsorganisation Salt både i Sverige och internationellt. Vi lägger stor vikt vid bibelanvändning och bön och betonar betydelsen av nya mötesplatser för evangeliet och enskilda människors möjlig­heter att växa och utvecklas i tron.

 

EFS söker nu kanslichef för nyckelrollen att bistå tillträdande missionsföreståndare och leda det dagliga arbetet på EFS och Salts kansli. Stöd till missionsföreståndaren i frågor som gäller styrelse, ledningsgrupp och utveckling, daglig ledning av kansliet med möten och samverkan är grundläggande uppgifter. Tjänsten kan i viss mån utformas efter den sökandes kvalifikationer. Övergripande ansvar för IT-frågor och ledning av servicefunktioner kan vara andra aktuella ansvarsområden. Kanslichefen ingår i EFS ledningsgrupp. Tjänsten förutsätter god kännedom om EFS och Salt och ett starkt engagemang för den missionsuppgift som vi gemensamt står i.

 

Upplysningar om tjänsten lämnas av missionsföreståndare Stefan Holmström, 0706-939430.

Facklig representant för Vision Ekumeniska är Stefan Nordström, 0735-41 77 82.

 

Ansökan med meritförteckning och eventuella löneanspråk sänds senast 14 augusti till

EFS, Britt-Marie Rosén, Box 23001, 750 23 Uppsala.  E-post: brittmarie.rosen@efs.nu