Aktuell insamling

Barns och spädbarns rop – Insamling för Barn i alla länder 13 februari–12 mars 2017

BIAL – Barn i alla länder vill att barns röster ska höras, och precis som Jesus vill BIAL visa på Guds kärlek till alla barn. Därför är du som ger till BIAL med och verkar för att barn på flykt får gå i skola, att barn som saknar föräldrar får kärleksfulla familjer, att barn får undervisning om Bibeln och kristet liv och att barn med funktionshinder får det stöd de behöver.

”Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig”
– Matt 21:16

Tack för att du i dag är med och bidrar med dina böner och gåvor till BIAL:s arbete.

Insamlingsperioder 2017
Datum Insamlingsperiod Ändamål
6–24 jan Trettondedagsinsamling EFS internationella mission
13 feb–12 mar Kampanjveckor för Bial Barn i alla länder
1–23 apr Påskinsamling EFS mission
8 maj–6 jun Konferensinsamling EFS mission
30 sep Se Be Ge Ej fastställt
1-23 okt Tacksägelsedagsinsamling EFS mission
5–19 nov Salt Salt – barn och unga i EFS
3 dec–26 dec Advents-/julinsamling Ej fastställt
Rikskollekter i Svenska kyrkan 2017
5 mar EFS  – en missionsrörelse inom Svenska kyrkan Ladda ner kollektupprop
14 maj Salt – barn och unga i EFS (delas med Svenska kyrkans unga) Här kommer du kunna ladda ner kollektupprop