Aktuell insamling

Insamlingsperioder 2020

Datum Föreslagen kollektdag Insamlingsperiod Ändamål
5 jan –

26 jan

5 januari Trettondagsinsamling EFS internationella mission
16 feb –

8 mars

16 februari Kampanjveckor för BIAL Barn i alla länder
29 mars-

19 april

12 april Påskinsamling EFS mission
26 april Rikskollekt EFS
22 – 24 maj 24 maj Konferensinsamling EFS mission
21 maj Rikskollekt Salt Salt
27 september Se Be Ge 26/9 Ej bestämt
11 okt –

1 nov

11 oktober Tacksägelseinsamling EFS mission
1 nov-

22 nov

15 november Salt Salt
1 dec-

27 dec

Advents- och julinsamling EFS mission

Insamlingsperioder 2019

Datum

Föreslagen kollektdag

Insamlingsperiod

Ändamål

6 januari–27 januari 6 januari Trettondagsinsamling EFS internationella mission
17 februari–10 mars 17 februari Kampanjveckor för BIAL Barn i alla länder
31 mars–28 april 21 april Påskinsamling EFS mission
30 maj–2 juni 2 juni Konferensinsamling EFS mission
28 september 29 september Se Be Ge Förföljda kristna
13 oktober–3 november 13 oktober Tacksägelsedags-insamling EFS mission
3 november–24 november 10 november Salt Salt
1 december–29 december 1 december och 22 december Advents- och julinsamling EFS mission