Aktuell insamling

Konferensinsamling

Under pingsthelgen samlas EFS för årskonferens i Alingsås. Temat är ”Korset – vårt enda hopp”. Vi får tillsammans glädjas och utmanas av den kristna trons centrum, Jesus själv. För dig som inte kan närvara i Alingsås, var med oss genom dina böner, via webbsändningarna på efsplay.nu, i sociala medier och genom dina gåvor.

Under konferensen och under insamlingsperioden kommer vi samla in pengar till EFS mission i Sverige och internationellt. Din gåva till konferensinsamlingen innebär att vi kan fortsätta sprida korsets hopp till människor. Tack för din gåva.

Insamlingsperioder 2017
Datum Insamlingsperiod Ändamål
6–24 jan Trettondedagsinsamling EFS internationella mission
13 feb–12 mar Kampanjveckor för Bial Barn i alla länder
1–23 apr Påskinsamling EFS mission
8 maj–6 jun Konferensinsamling EFS mission
30 sep Se Be Ge EFS mission
1-23 okt Tacksägelsedagsinsamling EFS mission
5–19 nov Salt Salt – barn och unga i EFS
3 dec–26 dec Advents-/julinsamling Ej fastställt
Rikskollekter i Svenska kyrkan 2017
5 mar EFS  – en missionsrörelse inom Svenska kyrkan Ladda ner kollektupprop
14 maj Salt – barn och unga i EFS (delas med Svenska kyrkans unga) Här kommer du kunna ladda ner kollektupprop