Missionsbärare

Vår kallelse är att gå ut i hela världen med de goda nyheterna om Jesus Kristus i ord och handling. Du kan nu bli Missionsbärare och därmed en del av det stora uppdraget. Bär EFS mission i daglig bön och i regelbundet givande. Då bidrar du till att tusentals människor får möta evangeliet varje vecka!

Ett av målen för EFS internationella mission är att öka antalet utlandsmissionärer till 20 stycken till och med 2018. För EFS Sverigemission under samma tidsperiod är ett av målen att verka för att minst fem nya gudstjänstfirande gemenskaper i Sverige startas. För att möjliggöra det behövs mer resurser.

Detta är en av anledningarna till att EFS erbjuder dig att bli Missionsbärare.

Att vara Missionsbärare innebär att du regelbundet ber för EFS mission, i Sverige och internationellt, och och att du varje månad ger ett valfritt belopp.

Att vara månadsgivare är i sig inte nytt, den möjligheten har funnits länge. Skillnaden nu är att återkopplingen blir tydligare och mer frekvent.

Anmälan

Du anmäler dig genom knappen nedan eller genom att skriva ut och skicka in blanketten som finns i den här pdf:en. Möjligheten att ge till specifika projekt finns fortfarande, men det ingår inte i missionsbärarprogrammet.

Jag vill bli missionsbärare

Genom att signera avtalet godkänner du villkoren för autogiro