Historia

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse som uppstod i den andliga väckelsen i Sverige under 1800-talet. Här kan du ta del av viktiga händelser genom historien.

1856

EFS bildas på initiativ av Hans Jacob Lundborg....

1857

Budbärarens första årgång. Redan tidigare fanns Missions-Tidning som från och med 1863 övergic...

1861

Beslut fattas av EFS styrelse om att uppta mission även utomlands. Dessutom anställs Lina Sandell ...

1862

Ett missionsinstitut grundas för utbildning av missionärer. Rektor blir Waldemar Rudin....

1863

Lantegendomen Johannelund inköps för det nya missionsinstitutet....

1865

De första missionärerna – C J Carlsson, P E Kjellberg och L J Lange – avskiljs för sina uppdr...

1866

De första missionärerna kommer till Massaua i Eritrea....

1867

Carlsson dör i Eritrea som den första i raden av missionärer som under några år antingen dog av...

1869

Beslut om sjömansmission. Samma år sänds Per Johan Svärd till Konstantinopel....

1877

De fyra första missionärerna – A G Danielsson, L A Edman, E M Eriksson och L E Ungerth – sänd...

1898

EFS styrelse beslutar att uppta mission i Juba (Somalia) och Karl Cederqvist blir den förste missio...

1899

Hela Bibeln färdig på oromospråket i översättning av O Nesib och A Ganno....

1902

De Ungas Förbund (DUF) bildas. Redan från början var man engagerad i EFS internationella mission ...

1904

Karl Cederqvist når fram till Addis Abeba. Efter en tid kunde han bygga detta hus....

1923

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Madya Pradesh (ELCMP) bildas. E. Raman blev den förste indiske re...

1926

Eritreas evangeliska kyrka (ECE) bildas....

1935/36

EFS missionärer i Eritrea, Etiopien och Somalia utvisas av italienarna....

1938

De första missionärerna – familjerna Nordfeldt och Uhlin – sänds till Tanganyika (Tanzania)....

1959

Den etiopiska evangeliska kyrkan Mekane Yesus (EECMY) bildas....

1963

Tanzanias evangelisk-lutherska kyrka (ELCT) bildas....

1970

EFS bedriver ett omfattande nödhjälpsarbete på Afrikas horn och i Sudan. Detta pågår från 1970...

1982

Malawis första lutherska kyrka (ELCM) bildas....

1996

EFS utlandsarbete blir en integrerad del av Svenska kyrkans internationella arbete efter flera års ...

2005

Salt – barn och unga i EFS bildas. På programmet står redan från start även internationellt ar...

2010

EFS börjar åter bedriva sitt utlandsarbete genom en egen internationell avdelning....

Hitta mer på EFS-arkiv

Sök bilder, brev, protokoll, tidningsartiklar, kartor mm via EFS historiska webbsida www.efsarkiv.nu
Genom att skriva ordet på det du söker finner du allt på webbsidan som har anknytning till det du söker.

Viktiga årtal och händelser

1852

Tre Uppsalastudenter kände nöd för det andliga läget i Sverige och ville bidra till att Svenska kyrkans medlemmar (då i princip alla svenskar) fick höra ett frigörande budskap om Jesus Kristus. Det var på den tiden förbjudet att samlas utan prästens medverkan. Studenterna samtalade om hur man bäst skulle sprida kunskap om evangeliet till så många som möjligt. De kom fram till att ett bra sätt var att ge ut små skrifter. Kolportörer som vandrade över landet spred skrifterna och små traktater.

Men det var inte tillräckligt. Därför ville studenterna bilda en ny rörelse som kunde samla människor som brann för människors andliga väl.

1856

EFS bildas. Utgivningen av tidningen Budbäraren börjar.

1861

Beslut om utlandsmission. 1865 sändes de tre första missionärerna till Ostafrika. Den internationella missionen blev vartefter en mycket omfattande del av EFS arbete. Arbete i Eritrea, Etiopien, Indien, Tanzania, Somalia, Sudan, Malawi kan särskilt nämnas.

1862

Startas en missionärsutbildning, som ganska snart tillsammans med en kolportörs-/predikantutbildning lokaliseras till Johannelund i Bromma.

1869

beslutar EFS styrelse att påbörja sjömansmission för svenska sjömän i utländska hamnar. EFS är pionjär på detta område i Sverige och fortsätter med sjömansmission till slutet av 1973, när de sista stationerna, sjömanskyrkorna i Liverpool och Hamburg, lämnas över till SKUT (Svenska kyrkan i utlandet).

1902

De ungas förbund bildas vilket ger ny kraft åt EFS-rörelsen.

1910

Svenska Bibelinstitutet startas av EFS i Östertälje. Skolan (numera Hagabergs folkhögskola) har kommit att betyda oerhört mycket för bibelkunskapen i EFS och blev också en god förberedelse för vidare studier på Johannelund.

1920

EFS startar arbetet med folkhögskolor då Umeå Handelsskola köps in och får namnet “EFS praktiska läroverk”. Idag finns det åtta folkhögskolor med koppling till EFS.

1921

Verksamheten i Sverige delas in i distrikt.

1928

Missions-Tidning och Budbäraren slås ihop och blir Missions-Tidning Budbäraren. Sedan 1982 heter den EFS Missionstidning Budbäraren.

1938

Den italienske diktatorn Mussolini hade 1936 utvisat alla missionärer ur Somalia, Etiopien och Eritrea. En del av EFS missionärer sänds detta år istället till Tanganyika, nuvarande Tanzania.

1966

EFS utlandsarbete gick in i ett förändringsskede där de inhemska systerkyrkorna successivt tog ett större eget ansvar. Den första samarbetskyrkan mellan EFS och Svenska kyrkan byggs i Sätra, strax söder om Stockholm. Samarbetskyrkoformen innebär att en missionsförening tar ansvar för verksamheten i en statsdelskyrka i den lokala kyrkoförsamlingen.

1970

Johannelunds Teologiska Institut flyttar från Stockholm till Uppsala. Under sjuttiotalet öppnades nya och nygamla missionsfält i Sudan och Kenya, som en följd av en ökad flyktingström från Etiopien. 1980 inleds arbete i Somalia. EFS började också samarbete med Wycliffe (bibelöversättare).

1989 och 1990

EFS och Svenska kyrkan skriver under en överenskommelse där det bland annat står: “Svenska kyrkan och EFS förnyar ömsesidigt sin gemenskap i en och samma kyrka med full andlig enhet och solidaritet. Svenska kyrkan erkänner fullt ut det arbete som EFS bedriver som en del av kyrkans arbete. EFS å sin sida bekräftar sin samhörighet med Svenska kyrkan.” Detta avtal får bland annat till följd att EFS pastorer vigs till präster i Svenska kyrkan, dock med förbehållet att de arbetar inom EFS.

1992

EFS bokförlag, som startats under EFS första verksamhetsår, ingår i Verbum, där EFS samtidigt blir delägare. 2005 börjar EFS ge ut böcker med logotypen EFS läser i samarbete med olika förlag.

2001

Gratismagasinet om EFS mission, efs.nu, börjar ges ut. Tidningen skickas till alla givare.

2005

Salt – barn och unga i EFS bildas och har snart över 6 000 medlemmar.

Samma år beslutar EFS styrelse att göra en långsiktig satsning på nyplantering av EFS-gemenskaper. Sedan dess har ca 40 initiativ tagits i den riktningen.

2009

Överenskommelsen med Svenska kyrkan förnyas.

2010

EFS tar på nytt hand om det internationella missionsarbetet genom en egen internationell avdelning, efter att Svenska kyrkan under ett antal år administrerat det.

2012

Tidningarna Budbäraren och efs.nu slås ihop i samband med julinumret. Därmed blir tidningen en medlemstidning som utöver prenumeranter även skickas ut gratis till alla medlemmar. Vissa nummer skickas även till givare.

2014

EFS har cirka 14 500 personer som direkta medlemmar i någon av de 335 föreningar och grupper som finns spridda över landet. I EFS verksamhet tar drygt 54 000 personer del.