Högskolelektor i Nya testamentets exegetik och tidig kyrkohistoria och lärare i pastorala profilkurser, 100%

till Johannelunds teologiska högskola

Johannelunds teologiska högskola välkomnar ansökningar till en lektorstjänst på heltid i Nya testamentet och tidig kyrkohistoria. Johannelund grundades 1862 av EFS och står i en evangelisk-luthersk tradition med rätt att ge kandidatexamen och magister/master examen inom teologi.

Högskolan är ett av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Universitets- och Högskolerådet (UHR) erkänt lärosäte. Eftersom flera lärare och forskare i kollegiet är engagerade i internationella utbyten präglas också högskolan av en internationell närvaro och medvetenhet. Verksamheten omfattar idag cirka 250 studenter.

En väsentlig del av Johannelunds utbildning är exegetisk teologi, med ett brett kursutbud som läses av de flesta studenter. Bibelvetenskap på Johannelund är ett uttalat teologiskt ämne som syftar till att ge studenter teologiska färdigheter inför ledaruppdrag i kyrkliga sammanhang. Vi söker dig som kan gå in i lärarrollen och i det kollegiala samarbete för att ta ansvar tillsammans med andra lärare för ämnets tillväxt och utveckling.

I arbetsuppgifterna ingår:

 • undervisning i bl a Nya testamentet och tidig kyrkohistoria på kandidat och avancerad nivå
 • undervisning på kandidat och avancerad nivå i närliggande ämnen såsom nytestamentlig grekiska, hermeneutik, andra-templets judendom och grekisk-romersk kultur och filosofi
 • uppsatshandledning på kandidat och avancerad nivå
 • undervisning i pastorala profilkurser, bibelskolan och uppdragsutbildningar
 • kvalificerad, teologisk forskning som publiceras i vetenskapliga sammanhang
 • viss populärvetenskapligt skrivande för allmänna läsare
 • visst administrativt arbete
 • aktivt deltagande i Johannelunds kollegiearbete och andaktsliv

Vi ser att du har följande behörighet och önskvärda kvalifikationer:

 • har disputerat i Nya testamentet eller tidig kyrkohistoria
 • har akademisk kompetens som täcker både Nya testamentets exegetik och tidig kyrkohistoria (fram till 451 e.Kr.)
 • har minst tre-års erfarenhet av undervisning på högskole- eller universitetsnivå
 • har en pedagogisk skicklighet med goda vitsord från kursvärderingar
 • har gedigen erfarenhet av distansundervisning
 • har en utmärkt förmåga att arbeta på hög akademisk nivå i både tal och skrift på både svenska och engelska
 • har en bevisad administrativ förmåga
 • är bekväm med en evangelisk luthersk kristendomstolkning för undervisning i pastorala profilkurser
 • har Johannelunds lokaler som den primära arbetsplatsen för att påtagligt bidra till Johannelunds lärande miljö.

Vid tjänstens tillsättning kommer stor vikt att läggas vid sökandes pedagogiska skicklighet och personlig lämplighet. Stor vikt fästs även vid förmågan till samarbete och att skapa god arbetsmiljö. Johannelund tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Omfattning

Tjänstens omfattning är 100 % med 20 % avsatt för forskning. Startdatum är 1 aug 2019 med sex månaders provanställning.

Ansökan

Ansökan innehållande personligt brev, CV inklusive akademiska och pedagogiska meriter samt löneanspråk och tre referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande arbetsgivare. Ansökan ska vara Johannelund tillhanda senast måndagen den 15 april 2019.

Ansökningar administreras av EFS-kansli och mejlas till linnea.olsson@efs.nu eller skickas till Linnea Olsson, EFS, Box 23001, 750 23 Uppsala

Kontaktperson: James Starr, Johannelunds rektor, james.starr@johannelund.nu
Facklig kontaktperson: Lars-Göran Sundberg, lars-goran.sundberg@johannelund.nu

Fri prövningsrätt förbehålles.