Insamlingsresultat

Gåvorna till och med augusti månad 2016 uppgår till 19,1 mkr vilket är 5,3 mkr över budget för perioden. Vi är otroligt glada över att många vill vara med och hjälpa och vi fortsätter arbetet med att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd.

Den pågående insamlingen till det svältdrabbade har utökats till att omfatta fler områden, bland annat Etiopien och Malawi. Efter augusti är gåvorna nästan 6 mkr och fortsätter att öka, vilket behövs! Behoven är fortsatt stora! Här hittar du gåvorapporten i sin helhet efter augusti 2016.

Att insamlingen till ”Afrika Svälter” i stort motsvaras av överskottet mot budget, betyder att vi ligger i linje med budget när det gäller gåvor till EFS missionsarbete i Sverige och internationellt. Det är mycket bra och innebär att vi fortsätter vårt arbete med att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd!

EFS Gåvor 2016-08
Budget 2016
Januari 5,7%
Februari 5,2%
Mars 7,3%
April 8,1%
Maj 7,2%
Juni 6,0%
Juli 4,6%
Augusti 5,1%
September 7,5%
Oktober 8,9%
November 7,9%
December 26,5%

Summa            100 %

Budgeten är ett viktat snitt av utfallet de tre föregående åren, där varje månad har olika stor del av budget.

 

Gåvor 2015

Även 2015 blev ett år när gåvorna överträffade budgeten, och många var med i höstens insamling. Totalt uppgick gåvorna (inklusive bärargåvor) till 30 468 tkr under 2015! Vi är glada och tacksamma till dig som velat vara med och ge och be för vår mission i Sverige och internationellt! Gåvorna till Johannelund uppgick till 630 tkr under 2015. Här finner du EFS gåvorapport för 2015 i sin helhet.

gavor-till-efs-2015-12

Gåvor 2014

Det är roligt att summera 2014 och se att gåvorna överträffade budgeten! Totalt har vi fått 27 698 Tkr i gåvor under 2014! Stort tack till dig som varit med och bidragit till det fina resultatet och till att evangeliet om Jesus Kristus blir mer känt i Sverige och världen! Bärargåvorna under 2014 uppgick till 384 ksek och gåvorna till Johannelund summerades till 583 Tkr!

Bild1