Insamlingsresultat

Nedan finns gåvoresultatet från 2014 till och med december 2017.

Gåvor 2017

Här kan du ladda ner aktuell gåvorapport som sträcker sig till och med 14 december 2017, Gåvorapport_14dec

I enlighet med styrelsebeslut redovisas 25% av årets totala insamlade medel till Afrika svälter i insamlingsresultatet inom budget i Budbäraren.

 

Gåvor 2016

2016 blev ett fantastiskt år när EFS fick ta emot 32 308 Tkr i gåvor! Ändå är resultatet på sista raden -3 Mkr.

Det blev ett stort gensvar på insamlingen till det svältdrabbade i bland annat Etiopien och Malawi, där behoven under året varit mycket stora. Totalt inbringade Afrika svälter-kampanjen 9,6 Mkr. Det fick dock till följd att gåvor till EFS ordinarie missionsverksamhet minskade och det, tillsammans med mindre testamentsgåvor än budgeterat, ledde till att EFS uppvisar ett stort underskott för 2016. Totalt 3,3 Mkr. Verksamhetskostnaderna är 2,8 Mkr under budget, men det räcker inte för att uppväga det stora gåvobortfallet till missionsarbetet. Läs gärna mer i gåvorapporten nedan!

EFS Gåvorapport 2016-12

Detta betyder att vi för 2017 har målet att både fortsätta med EFS viktiga missionsarbete, men också att återhämta en del av egna kapitalet, genom att verksamheten genererar ett överskott.

Tack för att du är med i det!

 

Budget 2016
Januari 5,7%
Februari 5,2%
Mars 7,3%
April 8,1%
Maj 7,2%
Juni 6,0%
Juli 4,6%
Augusti 5,1%
September 7,5%
Oktober 8,9%
November 7,9%
December 26,5%

Summa            100 %

Budgeten är ett viktat snitt av utfallet de tre föregående åren, där varje månad har olika stor del av budget.

 

 

Gåvor 2015

Även 2015 blev ett år när gåvorna överträffade budgeten, och många var med i höstens insamling. Totalt uppgick gåvorna (inklusive bärargåvor) till 30 468 tkr under 2015! Vi är glada och tacksamma till dig som velat vara med och ge och be för vår mission i Sverige och internationellt! Gåvorna till Johannelund uppgick till 630 tkr under 2015. Här finner du EFS gåvorapport för 2015 i sin helhet.

gavor-till-efs-2015-12

Gåvor 2014

Det är roligt att summera 2014 och se att gåvorna överträffade budgeten! Totalt har vi fått 27 698 Tkr i gåvor under 2014! Stort tack till dig som varit med och bidragit till det fina resultatet och till att evangeliet om Jesus Kristus blir mer känt i Sverige och världen! Bärargåvorna under 2014 uppgick till 384 ksek och gåvorna till Johannelund summerades till 583 Tkr!

Bild1