Internationella avdelningen

EFS internationella mission administreras av den internationella avdelningen på EFS kansli i Uppsala.

Personliga e-postadresser lyder: fornamn.efternamn@efs.nu

Erik Johansson

Internationell missionssekreterare (100%) Avdelningschef
018–430 25 35, 0722–34 02 35

Ansvarar för EFS internationella mission, kontakter med samarbetspartners och för EFS utlandsmissionärer.

PRESSBILDER >>

Erik Johansson

Elle Kristiansson

Missionsassistent (50 %)
018–430 25 33

Ansvarar för internationella avdelningens administration.

Elle Kristiansson

Anna Claesson

Projekthandläggare
018–430 25 36

Ansvarar för handläggning av de internationella projekten samt upprätta och följa upp avtal med partners.

Anna Claesson

Viktoria Nordén

Missionärshandläggare (50 %)
Missionsinspiratör (50 %) t o m 161231
0721-58 02 23

Ansvar för EFS utsända missionärer och volontärer och besöker lokala föreningar och distrikt för missionsinformation.

Victoria Nordén