Malawi

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Malawi (ELCM) bildades 1982 och har idag drygt 100 000 medlemmar. Huvuddelen av medlemmarna finns på landsbygden och lever under enkla förhållanden.

Ungdoms- och körverksamhet är en stor aktivitet i församlingsarbetet. Kyrkan har även ett socialt arbete bland dem som drabbats av torka, svält, översvämningar samt inte minst hiv och aids

 

Projekt i Malawi

  • Ett generellt stöd till kyrkans verksamhet
  • Utbildning om Hiv/aids för unga inom kyrkan
  • Matpaket till svältdrabbade familjer

Läs mer om ämnet i Budbäraren