EFS är en stor och spännande arbetsgivare som finns i hela Sverige.