Johannelund får examinera på högre nivå

Vi har fått glädjande nyheter! Regeringen har bestämt att Johannelunds teologiska högskola nu, utöver kandidatexamen, även får utfärda examen i teologi på magister- och masternivå. Utbildningsdepartementet skriver:

Regeringen beslutar med stöd av lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina att Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen […] får tillstånd att genom Johannelunds teologiska högskola utfärda magisterexamen i teologi och masterexamen inom området teologi.

Se det fullständiga beslutet här: Ansökan om tillstånd att utfärda examen