Avgående rektor Tomas Nygren förklarar:
– Vi har i praktiken haft en liknande struktur med en rektor och prorektor under de senaste 6 åren, på grund av att rektorn önskat ha viss undervisning och forskning. När styrelsen nu väljer en struktur med rektor och direktor på halvtid vardera blir det ett förtydligande av den arbetsfördelningen. Det är också ett sätt att få så bra täckning som möjligt till de mycket mångfasetterade kompetenser som behövs i ledningsfunktionen vid en enhet som Johannelund, som är högskola och dessutom pastoralinstitut för EFS, prästfortbildare, lekmannautbildare, studenthem med mycket mera.

Ny rektor
Ny rektor blir Kjell O Lejon som idag är professor i religionsvetenskap vid Linköpings universitet, tillika studierektor för ämnet religionsvetenskap och programansvarig för det religionsvetenskapliga programmet samt forskningsmiljöansvarig. Han innehar dubbla doktorsexamina, prästvigdes i Svenska Kyrkan 1984 och och utnämndes till docent i kyrkohistoria vid Lunds universitet samt verkade som domkyrkokaplan i Uppsala.
Som rektor ansvarar han för ledningen och utvecklingen av Johannelunds teologiska och pedagogiska arbetet samt kontakten med Utbildningsdepartementet och Universitetskanslerämbetet. Han ansvarar även för forskningen och kommer att arbeta för att skolan ska få rätt att ge magisterexamen i teologi.
Om Johannelund säger han:
– Om man vill ha en högkvalitativ och välrenomerad teologisk utbildning som är förankrad i Bibel och ger den bästa tänkbara förberedelsen för tjänst så är Johannelund det självklara valet. Det är i mitt tycke Sveriges bästa prästutbildning.

Ny direktor
Hans Boije som blir direktor arbetar idag som rektor för Kristliga folkhögskolan i Nykarleby, Finland. Skolan utbildar också på svenska barnledarna för den Lutherska kyrkan i Finland. Han är präst med teologie magisterexamen samt även civilingenjör och har tidigare varit VD för HSS Media AB som är mediabolaget för svenskspråkig press i Österbotten med ledande tidningar som Vasabladet i sin portfölj. Dessförinnan har han arbetat på att antal ledande befattningar inom svensk och finsk industri, som till exempel produktionschef på Vattenfall AB och resultatenhetsdirektör inom ABB.

Som direktor ansvarar han främst för administration, budget, de icke akademiska utbildningarna som till exempel bibel- skolan och arbetsleder den icke undervisande personalen. Dessutom så kommer han att leda Centrum för utveckling och ansvara för kontakterna och samarbetet med Svenska kyrkan, dess utbildningsinstitut, men även med andra kyrkor och organisationer.

På frågan om sitt nya uppdrag så gör han följande reflektion:
– Jag tror att i en tid där kunskapen om bibeln och teologin minskar möter Kyrkan förändringar och utmaningar som ställer nya krav på både utbildning, medarbetare och lekmän. Här vill jag bidra till att Johannelund, där så behövs, kan finna nya vägar för att vara ett teologiskt kraftcentrum inom EFS, Svenska kyrkan och hela kristenheten.

Både Kjell och Hans påbörjar sina tjänster 1 augusti och tjänsterna är på 50 procent vardera.

För mer information kontakta EFS kommunikationschef Johan Ericson
Johan.ericson@efs.nu
+46 72-158 02 20