Vår komminister i S:t Mikael Svenska kyrkan i Ängelholm går i pension. Därför söker vi Komminister 100 % – Samarbetskyrka EFS

Ängelholms församling är en aktiv, utåtriktad och spännande församling som omfattar fyra kyrkor varav en, S:t Mikael, är samarbetskyrka med EFS. Ängelholm ligger i Skånes nordvästra hörn, strax norr om Helsingborg. I församlingen bor ca 21 000 personer i en vacker och charmig bygd nära skog, hav och storstad. Ungefär 70 % av dessa tillhör Svenska kyrkan. Vi är ca 55 anställda inom församlingsverksamhet, förvaltning och kyrkogårdar.

Arbetsuppgifter

Ängelholms församling har ett samarbetsavtal med EFS föreningen S:t Mikael sedan 1997 då kyrkan byggdes. Samarbetskyrkoprästen har en nyckelroll och särskilt ansvar i detta samarbete. Tjänsten har till stor del sitt arbete förlagt till kyrkan S:t Mikael i Ängelholm, som kännetecknas av en omfattande verksamhet, ett rikt musikliv och ett stort lekmannaengagemang.

Vi söker Dig som vill vara med i vårt församlingsbyggande inför framtiden. Arbetsuppgifterna ligger inom gudstjänster och kyrkliga handlingar, kon rmandarbete, arbete i olika verksamhetsgrupper för alla åldrar och andra församlingsvårdande uppgifter. Du kommer verka inom hela församlingen men vara placerad på och ha särskilt ansvar för S:t Mikael. Du kommer att i samverkan med ett kompe- tent och engagerat medarbetarlag, såväl anställda som ideellt engagerade, utveckla och synliggöra församlingen och dess uppdrag i Ängelholm.

Kvalifikationer

Du uppfyller alla formella krav för en behörighetsförklaring för en komministertjänst inom Svenska kyrkan. Vi förutsätter att du är väl insatt i såväl Svenska kyrkans som EFS traditioner och är villig att verka i och utveckla samarbetssituationen.

Arbetstid/Varaktighet

Tillsvidare 100 %
Start 2017-05-01 eller enligt ök.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas, ange löneanspråk i din ansökan.

Kontakt

Fredrik Höggren, Kyrkoherde, 0431 – 43 75 31
Anna Johansson, Ordförande i EFS föreningen, 070-27 59 564 Mette Wester, HR specialist, 0431 – 43 75 15
Mia Möller, Facklig företrädare KyrkA, 0705 – 29 93 06

Ansökan

Ansöka skall vara oss tillhanda senast 2016-10-30
Skickas till angelholm.forsamling@svenskakyrkan.se eller till Ängelholms församling, Box 1079, 262 21 Ängelholm

skarmavbild-2016-10-10-kl-10-39-38