Konferenser & evenemang

Mission i Sverige

Konferensen ”Mission i Sverige” är en fortbildning för anställda och ideella i församlingar över hela Sverige som hålls årligen.

För mer info gå till www.missionisverige.com

Samarbetskyrkokonferensen

Senaste samarbetskyrkokonferensen hölls den 16 mars 2018. Det arrangerades av det nationella samarbetsrådet i Svenska kyrkan- EFS för att mötas kring utveckling och utmaningar i det gemensamma arbetet.

Nästa Samarbetskyrkokonferens hålls den 13 mars 2020.

Musikledarforum

En konferens för anställda eller ideella musikledare.