Lär dig tänka lutherskt idag

Teologen Tomas Nygren sätter ord på reformationens budskap i vår vardag. Detta är inte bara ytterligare en bok om Luther – den är skriven för att utforska, tolka och återigen tänka, likt Luther gjorde, på kyrkans och Kristi kallelse i vår egen tid.