Lediga tjänster

 • Ekonomiadministratör till S:ta Clara kyrka (75%)

  Vi söker dig som vill arbeta med ekonomiadministrationen hos oss i S:ta Clara kyrka. Du blir en del av vårt personalteam och får jobba tillsammans med våra präster, diakoner, vaktmästare, en kommunikatör, ungdoms- och musikledare och diakoniassistent m.fl. Du kommer också dagligen möta många av våra fantastiska volontärer. S:ta Clara kyrka är en del av […]

 • Pedagog/ledare (75-100%) till EFS mf i Östersund

  Vi är idag en församling bestående av ca 180 medlemmar, som drivs av visionen: Närmare Jesus, närmare andra, närmare varandra, i en växande vardagsgemenskap. Vi är övertygade om att församlingen är världens hopp! Och därmed också räddningen för Östersund och Sverige. Vi vill därför vara en relevant och vardagsnära gemenskap som har Jesus i centrum […]

 • Adjunkt i historisk-praktisk teologi med inriktning själavård och lärare i pastorala profilkurser, 50%

  till Johannelunds teologiska högskola Johannelund grundades 1862 av EFS och har sedan dess haft som uppgift att utbilda präster och missionärer för tjänst i Sverige och internationellt. Sedan 1993 är Johannelund teologisk högskola och bedriver sin verksamhet i Uppsala. Högskolan har rätt att ge högskoleexamen, kandidatexamen och magister/master examen inom teologi och är ett av […]

 • Högskolelektor i Nya testamentets exegetik och tidig kyrkohistoria och lärare i pastorala profilkurser, 100%

  till Johannelunds teologiska högskola Johannelunds teologiska högskola välkomnar ansökningar till en lektorstjänst på heltid i Nya testamentet och tidig kyrkohistoria. Johannelund grundades 1862 av EFS och står i en evangelisk-luthersk tradition med rätt att ge kandidatexamen och magister/master examen inom teologi. Högskolan är ett av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Universitets- och Högskolerådet (UHR) erkänt lärosäte. Eftersom […]

 • Präst, 100 % till Vasakyrkan, Umeå

  EFS Västerbotten söker en präst för tillsvidareanställning i Vasakyrkan. Vi letar efter dig som vill möta framtidens utmaningar tillsammans med oss och arbeta efter vår vision att leva nära Jesus, nära varandra och nära omvärlden. Är du den vi söker? I Vasakyrkan finns en EFS-förening med 300 medlemmar och många ideella krafter. I arbetslaget finns […]

 • Samarbetskyrkopräst, 100 % till Tallhedskyrkan

  Vill du vara med i arbetet med att bygga och leda den nystartade samarbetskyrkan Tallhedskyrkan? VI SÖKER DIG SOM: är väl förtrogen med EFS och Svenska kyrkan är intresserad av nya sätt att vara kyrka med Jesus i centrum vill inspirera ideella och tillsammans med dem bygga församling vill arbeta med största fokus på barn […]

 • Präst, 75-100% till EFS mf i Luleå

  Vi söker en Präst, 75 – 100%, tillsvidare, till EFS missionsförening i Luleå Föreningen EFS i Luleå är en missionsförening med 200 medlemmar. Vi vill vara en öppen och växande gemenskap där livet med Jesus står i centrum. Kyrkans centrala läge är en utmanande tillgång som gör kyrkan till en mötesplats för många med olika […]

 • Sandvikengården söker gårdsföreståndare

  Vid Värmelns strand i västra Värmland strax utanför Arvika ligger Sandvikengården. Den erbjuder en fantastisk miljö, utan lyx men med omtanke och känsla. Gårdens verksamhet har stadigt ökat de senaste åren och nu söker vi dig som kan gå in i tjänsten som gårdsföreståndare. Sandvikengården är en kurs- och lägergård som drivs av EFS – […]

 • Präst, 100% till Hortlaxkretsen

  Präst, heltid tillsvidare, fr.o.m. augusti 2019 till Hortlaxkretsen Hortlaxkretsen består av 4 EFS-föreningar – Hortlax, Blåsmark, Hemmingsmark, Högsböle samt nystartade Tallhedskyrkan som är en samarbetskyrka – totalt ca 400 medlemmar inom 2 mils radie. Samverkanssituationen med Hortlax församling är mycket god och arbetet bedrivs sedan flera år inom ramarna för ett samverkansavtal. Du har ett […]

 • Barn och familjekonsulent, 100% till Tallhedskyrkan

  Tallhedskyrkan är en nybildad samarbetskyrka mellan Hortlax församling och EFS föreningen Tallhedskyrkan. Föreningen består av ca 170 medlemmar. Tallhedskyrkan ligger i ett expansivt område Bergsviken/Storfors utanför Piteå som präglas av barnfamiljer. Visionen är att vara en öppen kyrka som möte området med evangeliet om Jesus. Tallhedskyrkan vill betona det utåtriktade arbetet i närområdet, bla i […]

 • EFS Karlstad söker en präst

  Vi är en församling med 50 medlemmar i olika åldrar som söker en präst. Vi söker dig som kan vara en samman-hållande kraft och stärka oss i vår strävan mot ledorden Jesus-Bibel-Gemenskap. Omfattningen av tjänsten kan diskuteras. Eventuellt finns möjlighet att kombinera med andra uppdrag.  För mer info, besök efskarlstad.se

 • EFS Västerbotten söker konsulent 50 % till Jörn-Boliden

  Till EFS-föreningarna inom Jörn-Bolidenkretsen behövs en konsulent 50 % på en tillsvidareanställning. Tjänsten kan möjligen utökas med pedagoguppgifter i Jörn-Bolidens församling. Arbetsuppgifter Till arbetsuppgifterna hör att planera och leda EFS barn- och ungdomsverksamhet i Jörn och Boliden i samverkan med EFS-föreningarna och församlingen. I arbetet ingår också att medverka i gudstjänster, stötta föreningarna i deras utvecklingsarbete […]