Lötenkyrkan söker barn- och ungdomsledare (50 %)

EFS missionsförening i Lötenkyrkan söker en barn- och ungdomsledare 50 % i en projekttjänst från 15 augusti 2017 till 15 juni 2018

Vi söker dig som vill hjälpa barn och unga att leva nära Jesus och vara med att utveckla arbetet under ett år.

Du kommer att arbeta med barn- och ungdomsgrupper i Lötenkyrkan (organiserade genom Salt, barn och unga i EFS) genom att hålla kontakt med ledare, gå in och vara med i en del av grupperna, samt arbeta med det ungdomsteam vi förhoppningsvis kommer att ha på plats under läsåret.

Eftersom en hel del av arbetstiden ligger på kvällar och helger finns goda möjligheter att kombinera halvtiden med exempelvis (deltids)studier.

Du blir anställd av EFS missionsförening i Lötenkyrkan och blir en del av det arbetslag som finns i Lötenkyrkan. Lötenkyrkan är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS. Det innebär att du kommer att relatera både EFS och Svenska kyrkan. Lön enligt avtal.

 

Sista ansökningsdag 19 maj – men hör gärna av dig tidigare!

 

Om du vill veta mer – kontakta samarbetskyrkopräst Margareta Westin Olsson

(tel 018 430 37 88) eller missionsföreningens ordförande Tomas Nygren (tel 0701 421 232).

 

Ansökan sänds eller lämnas till:

Lötenkyrkan

Margareta Westin Olsson

Heidenstamsgatan 71

754 27 Uppsala

 

 

Med Jesus Kristus i centrum vill Lötenkyrkan erbjuda öppenhet, delaktighet och gemenskap där människor kommer till tro och Guds rike växer.