Sveriges kristna råd, inklusive EFS missionsföreståndare Stefan Holmström debatterar i Svenska dagbladet, med anledning av regeringens proposition ”Till­fälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”.

”Lagförslaget bidrar till en oroande utveckling av svensk asyl- och flyktingpolitik. Detta ställer frågan om grundläggande värderingar och människosyn på sin spets. Vi vill upprätthålla alla människors lika värde och värdighet. I ljuset av detta menar vi att lagförslaget har många brister … Nuvarande praxis och riksdagens kommande beslut handlar ytterst om vilket värde vi sätter på en människa som är på flykt. Därför kräver vi:

  • Människor på flykt ska inte hindras att nå Europa.
  • De som beviljas asyl ska även i fortsättningen få permanenta uppehållstillstånd.
  • Familjer ska kunna återförenas på ett rimligt och humant sätt.
  • Barn ska bemötas med omsorg och framtidstro.”

Läs hela inlägget här.