Den 5–6 oktober är det dags igen för fortbildningen Mission i Sverige. Utbildningen kommer äga rum på Johannelunds teologiska högskola i Uppsala och innehålla ett brett spektrum av seminarier för olika yrkeskategorier i församlingen: musiker, pedagoger, präster, informatörer, ungdomsledare och naturligtvis också ideella medarbetare. Fokus är att samlas kring grundtankarna i Nya sätt att vara kyrka, med frågeställningar som: »Hur kan församlingar och kristna gemenskaper gestalta Guds rike i vår tid så att människor som vanligtvis inte är med i kyrkan kan få växa i sin relation till Gud som Fader, Son och Helig ande?«

Tin Mörk, projektledare och inspiratör för Nya sätt att vara kyrka, ser särskilt fram emot att få ta del av undervisningen från Michael Moynagh, teolog från Oxford som skrivit och arbetat mycket med Fresh Expressions of Church, FXC. Michael är känd för att vara både en genomtänkt teoretiker och praktiker när det gäller FXC. Han arbetar på Wycliff Hall, Oxford, och ingår i Anglikanska kyrkans nationella team för FXC. På konferensen kommer han beröra grunden för FXC, frågor om lärjungaträning samt hur kyrkan kan ta form i vardagslivet och de små sammanhangen.

– Det känns givande att få träffa medarbetare från Svenska kyrkan och EFS, samt alla studenter på Johannelund. Alla är viktiga för dynamiken på fortbildningen. Under konferensen finns tillfälle för samtal i mindre grupper, då är det alltid intressant att både få tid att arbeta i det egna arbetslaget och få del av andras perspektiv, säger Tin.

I dagsläget är ett hundratal personer anmälda, men än finns det plats för några till. Anmälan stänger den 22 september.

Läs mer på http://www.missionisverige.com/