Mission i Sverige

Konferensen ”Mission i Sverige” arrangeras av nätverket ”Nya sätt att vara kyrka” och är en fortbildning för anställda och ideella i församlingar över hela Sverige.

Mission i Sverige är en av kyrkans utmaningar i vår tid. Hur kan vi arbeta med mission, diakoni, undervisning och gudstjänst i Sverige idag? Fortbildningen riktar sig till både anställda och ideella och vill medverka till ett förnyat missionsfokus och djärvare missionsinitiativ i församlingar i hela Sverige. Fortbildningen arrangeras av nätverket Nya sätt att vara kyrka i samarbete med EFS, Johannelunds teologiska högskola, stiftelsen Fjellstedska skolan, Sensus och flera av Svenska kyrkans stift.