Missionsbärare

Ett av målen för EFS internationella mission är att öka antalet utlandsmissionärer till 20 stycken till och med 2018. För EFS Sverigemission under samma tidsperiod är ett av målen att verka för att minst fem nya gudstjänstfirande gemenskaper i Sverige startas. För att möjliggöra det behövs mer resurser.

Detta är en av anledningarna till att EFS erbjuder dig att bli Missionsbärare.

Att vara Missionsbärare innebär att du regelbundet ber för EFS mission, i Sverige och internationellt, och och att du varje månad ger ett valfritt belopp.

Att vara månadsgivare är i sig inte nytt, den möjligheten har funnits länge. Skillnaden nu är att återkopplingen blir tydligare och mer frekvent.

I gengäld och som ett tack får du:

  • Nyhetsmejl fyra gånger om år som visar vad din gåva har gått till.
  • EFS missionstidning Budbäraren, samtliga 10 nummer per år.
  • Ett tackbrev från missionsföreståndaren en gång per år.
  • En tackgåva en gång per år.
  • Erbjudanden om att följa med på resor till något våra missionsländer.

Anmälan

Du anmäler dig genom knappen nedan eller genom att skriva ut och skicka in blanketten som finns i den här pdf:en. Möjligheten att ge till specifika projekt finns fortfarande, men det ingår inte i missionsbärarprogrammet.

Genom att signera avtalet godkänner du villkoren för autogiro.