Musik

Musiken är en självklar bärare av evangeliet i EFS – i tillbedjan och mission. Vi har en lång musikalisk tradition.

Lina Sandell och Oscar Ahnfelt skrev psalmer som tillhör Sveriges psalmskatt. Genom åren har nya genrer kommit till och idag är den musikaliska bredden väldigt stor. Babyrytmikgrupper, barnkörer, gospelkörer, blåsorkestrar, rockband, kyrkokörer och seniorkörer är några exempel.

I EFS distrikt och i missionsföreningar anordnas en rad olika musikaktiviteter och ideella och anställda musikledare har en viktig roll i missionsuppdraget.

Centrala musikutskottet (CMU)

EFS och Salt har centralt ett gemensamt musikutskott som består av representanter från flera av distrikten. Musikutskottet är länkat till utvecklingskonsulenttjänsten på Sverigeavdelningen som arbetar med musikmission och tillbedjan.

I januari 2013 samt även 2017 anordnade utskottet Musikledarforum – en helg med ett rikt utbud av seminarier och workshops för musikledare inom rörelsen såväl som i övriga delar av kyrkan i Sverige.

Ordförande i CMU är Mia Pettersson, mia@tomweb.se, 070-723 62 03
Anställd konsulent är Maria Smeds; maria.smeds@efs.nu, 072-158 02 34

Musiken är en budskapsbärare och EFS vill uppmuntra musikern i sin viktiga roll i missionsuppdraget.

Musikmissionsresor

Under EFS missions 150-årsjubileum 2016 anordnades två musikmissionsresor i EFS-missionens fotspår:
– Blåsarmusikmissionsresa till Dodoma, Tanzania
– Luciaresa till Liverpool (EFS sjömansmission)