Ny personuppgiftspolicy

På grund av GDPR har vi tagit fram en ny personuppgiftspolicy. I den beskrivs vilken information vi sparar, hur vi använder den och hur länge vi sparar uppgifter. Där finns också information om vad du ska göra om du inte längre vill finnas kvar i vårt register. EFS sparar endast personuppgifter som det finns ett direkt syfte med och som det finns en laglig grund att spara. Läs EFS personuppgiftspolicy här.