Böcker

Bokförsäljningen är stängd under sommaren och öppnar återigen i början av hösten.

 

EFS och Budbäraren kommer att vara närvarande vid bokmässan 28 september–1 oktober 2017 på Svenska Mässan i Göteborg.